T.C. Şarköy Belediyesi | Resmi İnternet Sitesi | İklim ve Bitki Örtüsü

İklim ve Bitki Örtüsü

  • Arazi Varlığı

İlçenin Toplam arazi varlığı 48.100 hektardır. Bu alanın 17.247 hektarı (% 35.86) tarım arazisi, 5.100 hektarı ( % 10.60 ) tarım dışı arazidir. Tarım arazilerinin kullanımlarına göre dağılımları aşağıda görüldüğü gibidir.

1.2. Bitkisel Üretim

Mikro klima özelliği gösteren İlçemizde çok yönlü tarım yapılmaktadır. Her ne kadar ekiliş alanı olarak en yüksek oran ile ilk sırada tarla ürünleri yer alıyorsa da ekonomik yönden en çok gelir getiren ürünler sırasıyla zeytin, üzüm, buğday daha sonra ayçiçeği ve diğer tarla ürünleri yer almaktadır.İlçemizin Doğusunda kalan Merkez arazisi ve sahil köylerinde Zeytincilik ve Bağcılık ön planda yer alırken diğer bölgelerde tarla ziraatı ağırlık kazanmıştır. İç kısımlarda kalan köylerde ise ağırlıklı olarak buğday, ayçiçeği ve arpa ekilişi yapıldığı görülmektedir.

1.2.1. Şarköy Bağcılığının Genel Durumu

 İlçemizde, Bağcılık Yönetmeliği çerçevesinde yapılan çalışmalarla, üreticilerden toplanan beyannameler neticesinde mevcut bağlarımızda çeşitlere göre dağılım aşağıda gösterildiği gibidir.

  

Şarköy İlçesi Mevcut Üzüm Çeşitleri ve Ekim Alanları 

 

 

Sıra

Cinsi

Tüketim Şekli

Alanı (da)

 

Sıra

Cinsi

Tüketim Şekli

Alanı (da)

1

Erenköy Beyazı

Sofralık

1,70

 

15

Tempranillo

Şaraplık

70,00

2

PetitVerdot

Şaraplık

2,43

 

16

Karalahana

Şaraplık

78,46

3

Balbal

Sofralık

2,96

 

17

Claritte

Şaraplık

105,51

4

Yalova İncisi

Sofralık

4,00

 

18

Merlot

Şaraplık

293,82

5

Montepulciano

Şaraplık

5,19

 

19

A.Anacı

Yabani

412,26

6

Kalecik Karası

Şaraplık

5,20

 

20

C.SauvignonBlank

Şaraplık

1.275,45

7

Muscat

Şaraplık

5,68

 

21

Cardinal

Sofralık

1.549,05

8

Sangiovese

Şaraplık

5,96

 

22

Karışık Çeşitler

Sof./Şar.

2.475,25

9

Kürt Üzümü

Sofralık

9,10

 

23

Alphonse

Sofralık

2.523,04

10

Alicante

Şaraplık

18,46

 

24

Gamay

Şaraplık

2.648,82

11

Razaki

Sofralık

18,59

 

25

Yapıncak

Sof./Şar.

4.451,44

12

Çavuş

Sofralık

23,61

 

26

Cinsault (Şensu)

Şaraplık

5.947,99

13

Royal

Sofralık

30,01

 

27

Semillon

Şaraplık

7.629,47

14

Shiraz

Şaraplık

55,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

29.649,05 da

 

Yine aynı çalışmanın mahallelere göre dağılımı ve toplam bağcı sayıları aşağıdaki tabloya yansıtılmıştır.

Sıra

Mah. Adı

Bağcı Sayısı

Alan (da)

 

Sıra

Mah. Adı

Bağcı Sayısı

Alan (da)

1

Aşağıkalamış

8

51,47

 

16

Sofuköy

26

634,87

2

K.Terzi

6

22,24

 

17

Yörgüç

64

743,22

3

Şenköy

8

22,37

 

18

Hoşköy

122

1.162,57

4

İshaklı

2

29,33

 

19

Mürefte

97

1.259,41

5

Bulgur

28

50,75

 

20

Yayaköy

62

1.283,41

6

Beyoğlu

48

67,57

 

21

Güzelköy

73

1.479,33

7

Yayaağaç

12

76,4

 

22

Kirazlı

106

1.512,17

8

Ulaman

19

92

 

23

Çengelli

50

1.549,88

9

Palamut

28

142,1

 

24

Gaziköy

105

1.643,26

10

Kocaali

31

216,49

 

25

İğdebağları

70

1.655,99

11

Uçmakdere

33

389,43

 

26

Çınarlı

156

1.782,77

12

Gölcük

36

401,92

 

27

Tepeköy

143

2.332,54

13

Yeniköy

56

409,71

 

28

Mursallı

116

2.876,57

14

Yukarıkalamış

38

575,82

 

29

Merkez

369

6.595,99

15

Eriklice

54

589,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

29 Köy

1966 Bağcı

29.649,05 da

 

Bitkisel üretimde faaliyet kollarından birisi bağcılıktır. İlçemiz şaraplık ve sofralık üzüm üretiminde büyük bir öneme sahiptir. Şaraplık üzüm çeşitlerinin büyük bir kısmı ilçemizde bulunan şarap üretim tesislerinde değerlendirilmektedir. Ülkemizde üretilen şarabın % 30 gibi büyük bir kısmı İlçemizdeki tesislerde üretilmektedir. Şaraplık Üzüm çeşitleri içinde gösterilen yapıncak çeşidi hem şaraplık(sumalık) hem de sofralık olarak tüketilmektedir. Son yıllarda uygulanan fiyat politikaları sebebiyle Semillon ve Yapıncak çeşitlerinde üretim alanlarında azalma meydana gelmiştir. C.Savuignon, Shiraz, S. Blanc ve Merlot gibi çeşitler son yıllarda yaygınlaşmıştır. Gamay, Cinsault (Şensu) çeşidinin mevcudunu koruyabildiği görülmektedir.İlçemizdeki sofralık üzüm üretimi ise genelde Çınarlı, Kirazlı ve Yayaköy mahallelerinde yoğunlaşmış durumdadır. Genel olarak Alphonse ve Cardinal üzüm çeşitlerinin üretimi fazladır. Ancak son yıllarda uygulanan “Şarköy Bağcılığını Geliştirme Projesinin” katkısıyla M.Palieri, T.İlkeren, R.Globe gibi çeşitlerde yetiştirilmeye başlanmıştır. Üretimi yapılan sofralık üzümler genel olarak İstanbul haline gönderilerek piyasaya arz edilmektedir. Ayrıca yaz sezonu süresince, İlçe içerisindeki yerel pazarlarda üzüm satışı gerçekleşmektedir.

İlçemizde yıllık ortalama, şaraplık üzüm üretimi 20.000 ton, sofralık üzüm üretimi ise 9.650 ton civarında gerçekleşmektedir.

1.2.2.     Şarköy Zeytinciliğinin Genel Durumu

 Zeytincilik, İlçemiz için önemli tarımsal faaliyet alanlarından biri olarak görülmektedir. Genel olarak bölgemizde Gemlik tipi sofralık zeytin yetiştiriciliği gerçekleştirilmektedir. Çiftçilerimiz, yetiştirdikleri zeytinin büyük bir kısmını Marmarabirlik Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’ne satarken, bir kısmını da kendi imkânları ile değerlendirmektedir. İlçemizde zeytin yetiştiriciliği, 39.652dekar alan üzerinde bulunan 1.145.903 adet zeytin ağacı ile gerçekleşmektedir. Bu ağaçların büyük bir kısmı meyve veriminde olup, az miktarda da olsa yeni dikilen fidanlarımız mevcuttur. Yöremiz koşullarında; bazı yerlerde üzüm-zeytin karışık yetiştirilmektedir. Bu durum, çiftçilerimizin zeytin ağaçları ile bahçeyi kapladığı fakat ağaçların tam verimde olmadığı 10-15 yıla kadar geçen süre içerisinde araziden maksimum fayda sağlamaya yöneliktir. Dağınık olarak bulunan zeytin ağaçları sayısının ise kapama bahçelerdeki sayıya yakın olduğu tahmin edilmektedir. Elek altı diye tabir edilen sofralık olarak faydalanılmaya uygun olmayan zeytinlerle, ağaç altına dökülenler yağlık olarak değerlendirilmektedir. İlçemizin yıllık zeytin üretimi önceki yılda yaşanan düşük sıcaklık – donlar ile üretim miktarında yıllar itibariyle farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. 

Genel olarak sofralık ve yağlık olarak değerlendirildiğinde yıllık ortalama 12 bin ton civarında zeytin üretimimiz gerçekleşmektedir.

 1.2.3.     Şarköy Kiraz Yetiştiriciliğinin Genel Durumu

 İlçemizde tarımsal ürünler içerisinde kiraz önemli bir yere sahiptir. Üreticiliği yapılan kiraz daha çok (Kirazlı, Çınarlı mahallelerinde) yoğunlaşmaktadır. İlçemizde kiraz üretimi 1926 mübadelesinden önce Rumlar tarafından başlatılmıştır. Mübadeleden sonra Kirazlı, Çınarlı ve Hoşköy mahallelerinde yoğunlaşarak devam etmiştir. İlçemizde yaklaşık olarak 350-400 da alanda yıllık ortalama 500 ton üretim yapılmakta olup, bu alanların büyük bir kısmında üzüm-kiraz karışık dikimi görülmektedir. Üretilen ürünün %50’lik kısmı sofralık olarak, %50’lik kısmı ise sanayide (meyve suyu olarak) değerlendirilmektedir. Bölgemizde genel olarak, yöresel Kara bodur (altıparmak), Napolyon, Eşme, Lambert, Ziraat 900,  gibi kiraz çeşitleri üretilmektedir. Yöremizde kiraz yetiştiriciliğinde karşılaşılan en önemli problem karışık yetiştiricilik olup, kültürel tedbirlerde eksiklikler ve Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede de yetersizlikler sıralanabilir. Bahçe tesis ederken, kültürel uygulamaların birçoğuna dikkat edilmemektedir.

 1.2.4.     Şarköy Tarla Tarımının Genel Durumu

 Tarla arazisinde en yaygın ekilişi yapılan ürünler buğday, ayçiçeği ve arpadır. 2013-2014 üretim yılı buğday ekim alanı 31.000 dekar olup, 2014 yılı rekoltesi 15500 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Aynı dönemde Arpa ekim alanı 3000 dekar olup üretim 1.500 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2014 yılı Ayçiçeği ekim alanı 23.000 dekar olup üretim 5.000 ton olması tahmin edilmektedir. Ayçiçeği üretiminde çeşitli firmalara ait hibrid ayçiçeği tohumlukları kullanılmakta olup, yağlık ayçiçeği üretimi yapılmaktadır.

 

Çeşit

Ekim Alanı (da)

Verim (kg/da)

Arpa

3000

500

Ayçiçeği

23000

225

Buğday

31.000

500

 Sebze üretimi daha çok aile tüketimini karşılamaya yönelik olup en fazla üretimi yapılan sebze domatestir.İlçemizde tarımsal mekanizasyon gelişmiş olup, topraklarımızın tamamına yakın kısmı makine ile işlenmektedir. Sadece kırsal alan köylerimizde yamaçlarda kalan birkaç parça bağ alanı at ile çekilen hayvan pulluğu ile yapılmaktadır. Mevcut traktör sayımız 1200 civarındadır. Zirai mücadele tarımsal ürün kaybını önlemek amacıyla uygulanan önemli bir üretim faktörüdür. Normal yıllarda ortalama çiftçi mücadelesinde yaklaşık 80 ton zirai mücadele ilacı kullanılmaktadır.

 1.3. Hayvansal Üretim

 ilçemizin 2013 yılı itibariyle mevcut hayvan varlığı aşağıya çıkarılmıştır.

 Katır

30 Adet

At

260 Adet

Eşek

320 Adet

Arı kolonisi

3.200 Koloni

Koyun

 10.000 Baş

Sığır

    7.500 Baş

Keçi

17.000 Baş

 İlçemizde 2013 yılının a 5.146.495 lt süt üretimi olmuş olup bu üretimi gerçekleştiren 566 çiftçiye 392.405,00TL Süt Teşvik Primi hak edişi yapılmıştır.2014 yılının ilk 6 ayında yapılan Süt Teşvik çalışmaları ile ilgili istatistikler aşağıya çıkarılmıştır.

Destekleme kapsamındaki Süt Miktarı

2.438.006 Lt.

Desteklemeden Yararlanan Çiftçi Sayısı

491 Üretici

 2013 yılında ilçemiz mezbahalarında 1439 adet büyükbaş, 1.311 adet küçükbaş olmak üzere toplamda 2.750 baş hayvan kesimi gerçekleşmiştir. Kesimi yapılan büyükbaş hayvanlardan 285.357 kg et üretimi, küçükbaşlardan 24.590 kg et üretimi olmak üzere toplam 309.947 kg et üretimi gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise ilk 6 aylık periyotta;

Cinsi

Sayısı

Karkas

Büyük Baş

762

174597 kg

Küçük Baş

600

15000 kg

Kesimi gerçekleştirilerek karkas et elde edilmiştir.

 

Agalaxi

0 Baş

Enterotoxemi

0 Baş

Rew-1 Erg.

0 Baş

Antrax

4.000 Baş

Koyun çiçek

0 Baş

PPR

  0 K.Baş

Kuduz

   1.250 Adet

Sığır Brusellozu

 550 Baş

Koyun – Keçi Brusellozu

   12.500 K. Baş

Şap

 7000 B.Baş

Şap

 27592 K. Baş

Sağl.Taram

 3.200 adet arı kovanı mevcut olup 2013 yılında bal üretimi 10.000 Kg olup 200 kg kadar da bal mumu üretimi gerçekleşmiştir.Su ürünleri üretimi; İlçemizin Marmara denizine sınır olan kıyı şeridinin uzun olması balıkçılık için olumlu bir ortam yaratmaktadır. İlçe Merkezinde, Hoşköy Mahallesinde ve Mürefte Mahallesinde olmak üzere 3 adet faal Balıkçı barınağı mevcuttur. Merkez, Hoşköy ve Mürefte Mahallelerinde olmak üzere üç adet Su Ürünleri Kooperatifi çalışmalarına devam etmekte olup bu kooperatiflerin 160 kadar ortağı bulunmaktadır. İlçemizde kefal, Çinekop, Levrek, Mezgit, Kalkan, İstavrit, Lüfer, Uskumru, Palamut vb. balık türleri ile Karides avcılığı yapılmaktadır.Hayvan varlığının korunması, hastalıklarla mücadele ve hayvanların tedavi hizmetleri her yıl olduğu gibi 2014 yılında da İlçe Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmüş olup yapılan aşılamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

 

Close
Close